Studia niestacjonarne

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty kierunkowe)

I stopień II stopień
Badanie operacyjne Ekonometria
Finanse Ekonomia zarządcza
Makroekonomia Innowacyjność w gospodarce
Marketing Marketing międzynarodowy
Matematyka Modelowanie procesów biznesowych
Mikroekonomia Planowanie działalności gospodarczej
Organizacja i zarządzanie Rachunkowość zarządcza
Polityka gospodarcza Statystyka matematyczna
Prawo gospodarcze Wspomaganie podejmowania decyzji
Statystyka opisowa  

 

Towaroznawstwo (przedmioty kierunkowe)

I stopień II stopień
Ekonomia Ekonomia menedżerska
Podstawy marketingu Statystyczne sterowanie procesami
Podstawy zarządzania  
Statystyka  

 

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty specjalnościowe)

Zarządzanie Finansami Zarządzanie Organizacjami
II stopień II stopień
Otoczenie finansowe organizacji Koncepcje zarządzania
Finansowanie działalności przedsiębiorstw Zarządzanie MŚP
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Rynek instrumentów finansowych Prawne aspekty zarządzania
Fundusze strukturalne Zarządzanie organizacjami publicznymi
Pomoc publiczna Finanse w organizacji
Nowoczesne narzędzia w zarządzaniu finansami Symulacje biznesowe/Gry symulacyjne
Etyka w finansach Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Organizacja rachunkowości Zarządzanie marketingowe
Rachunkowość finansowa Kapitał ludzki w organizacji
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa Marketing organizacji
Obciążenia publiczne przedsiębiorstw Społeczna odpowiedzialność organizacji
Rachunek kosztów Kierowanie zespołem i przywództwo
Sprawozdawczość finansowa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Upadłość i reorganizacja przedsiębiorstw Zarządzanie zmianą organizacji

Pozostałe wydziały UMG (przedmioty ogólne)

Wydział Elektryczny Wydział Mechaniczny Wydział Nawigacyjny
Umiejętności kierownicze Podstawy ekonomii i zarządzania Ekonomia  
i praca w zespole Rachunkowość przedsiębiorstw  
Ekonomia i zarządzanie    
Podstawy przedsiębiorczości    

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

J.Cichowska
25.02.2019
Wprowadzenie:
Anonim 25.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 20.10.2020