Menedżer Usług Dietetycznych

Kierunek: 

Nauki o Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Menedżer Usług Dietetycznych

Kierunek: Nauki o Jakości

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera,

 

 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

 

W ramach kształcenia absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu poniższych obszarów:

 • Towaroznawstwo, przechowalnictwo i technologia żywności;
 • Metody analityczne oceny jakości żywności o szczególnym znaczeniu dietetycznym;
 • Podstawy ekonomii, rachunkowości i prawa żywnościowego;
 • Współczesne narzędzia marketingowe wykorzystywane w organizacji usług dietetycznych;
 • Projektowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych;
 • Biologiczne podstawy żywienia z elementami anatomii i fizjologii układu pokarmowego;
 • Żywienie w różnych warunkach środowiskowych;
 • Podstawy dietetyki i analiza diet objętych systemem dietetycznym;
 • Kliniczny zarys chorób z elementami diagnostyki laboratoryjnej w dietetyce;
 • Dietetyka kliniczna z elementami leczenia żywieniowego;
 • Dietetyka sportowa;
 • Dietetyka dzieci i młodzieży;
 • Dietoprofilaktyka i poradnictwo dietetyczne;
 • Psychologia w dietetyce – psychodietetyka;
 • Organizowanie i nadzorowanie etapów produkcji potraw dietetycznych z uwzględnieniem zasad interwencji dietetycznych oraz dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej.

 

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE ?

 • Planowanie i organizacja usług w zakresie żywienia człowieka i dietetyki;
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług żywieniowych i dietetycznych oraz zarządzanie małymi przedsiębiorstwami;
 • Wykorzystanie współczesnych narzędzi marketingowych w promowaniu usług dietetycznych;
 • Dobór i stosowanie metod analitycznych oceny jakości produktów i usług;
 • Kształtowanie relacji z pacjentem i prowadzenie poradnictwa dietetycznego;
 • Praktyczna implementacja i wykorzystanie najnowszych narzędzi informatycznych oraz urządzeń w usługach dietetycznych;
 • Planowanie interwencji dietetycznych opartych na wiarygodnych dowodach naukowych (Evidence-based Dietetics Practice);
 • Projektowanie działań w zakresie dietoprofilaktyki, edukacji żywieniowej;
 • Planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów technologicznych pozwalających na utrzymanie wysokiej wartości odżywczej (dietetycznej) i zdrowotnej potraw;
 • Prowadzenie poradnictwa dietetycznego;

 

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • Placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną;
 • Korporacjach o profilu żywnościowo – żywieniowym (dietetycznym);
 • Placówkach zajmujących się dietoprofilaktyką i edukacją żywieniową;
 • Gabinetach poradnictwa żywieniowego i dietetycznego;
 • Zespołach terapeutyczno – żywieniowych;
 • Zakładach żywienia zbiorowego (otwartego i zamkniętego);
 • Niepublicznych placówkach ochrony zdrowia;
 • Placówkach tj.: przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, domy opieki społecznej;
 • Instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia;
 • Organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny);
 • Samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług żywieniowych i dietetycznych.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Powstanie/modyfikacja specjalności odbywa się w ramach projektu unijnego "Wykształcenie ma znaczenie" - więcej szczegółów

Studenci specjalności Menedżer Usług Dietetycznych  mają możliwość odbywania płatnych staży finansowanych z projektu "Wykształcenie ma znaczenie".

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
M.Schmidt 12.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 30.11.2022