Zarządzanie Organizacjami

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Zarządzanie Organizacjami

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia – 4 semestry - dyplom magistra
 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • metod zarządzania współczesnymi organizacjami,
 • strategii działania i rozwoju organizacji,
 • tworzenia strategii marketingowych,
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • zarządzania personelem,
 • inwestycji kapitałowych i metod pozyskiwania kapitału,
 • rynków finansowych,
 • gospodarki globalnej i znaczenia innowacji dla jej rozwoju,
 • technologii informacyjnych we współczesnych organizacjach.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Zdobędziesz umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: 

 • sprawnego zarządzania organizacjami różnego typu,
 • wykorzystania wiedzy specjalistycznej z zakresu ekonomii, marketingu, rachunkowości, statystyki, ekonometrii, IT w rozwiązywaniu problemów organizacji,
 • kształtowania postawy otwartości na zmiany w otoczeniu,
 • myślenia strategicznego i planowania działalności operacyjnej,
 • uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • nawiązywania współpracy międzysektorowej,
 • kształtowania postawy etycznej i odpowiedzialnej w organizacji,
 • komunikowania się,
 • nawiązywania kontaktu i budowania relacji,
 • zarządzania relacjami z klientem,
 • pracy zespołowej i kierowania zespołem,
 • kształtowania własnego stylu przywództwa,
 • organizowania własnej pracy,
 • radzenia sobie ze stresem.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwent specjalności Zarządzanie Organizacjami jest przygotowany do pracy:

 • w biznesie – od mikroprzedsiębiorstw aż do międzynarodowych korporacji,
 • jednostkach samorządu,
 • stowarzyszeniach i  fundacjach.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą także na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021