Zarządzanie Finansami

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Zarządzanie finansami

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia – 4 semestry - dyplom magistra

 Pryzmat finansowy działalności gospodarczej każdego podmiotu stwarza zapotrzebowanie na menedżerów finansowych czy osoby specjalizujące się w zakresie finansów. Absolwent specjalności to osoba odpowiedzialna za finanse zarówno w małych, jak i średnich czy nawet bardzo dużych przedsiębiorstwach oraz jednostek samorządu terytorialnego. Treści kształcenia na specjalności obejmują problematykę związaną zarówno z obszarem zarządzania finansami przedsiębiorstw, jak również dotyczą zagadnień z zakresu rachunkowości.

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • Źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • Zasad prowadzenia rachunkowości oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Pomiaru finansowego dokonań oraz szacowania i realizacji celów przedsiębiorstwa,
 • Sposobów podejmowania decyzji przez menedżerów z zastosowaniem różnych metod, technik i modeli wykorzystywanych w ekonomii i zarządzaniu,
 • Metod analizy danych finansowych,
 • Systemu finansów publicznych,
 • Systemu podatkowego w Polsce.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Zdobędziesz umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • Prowadzenia  pełnej i uproszczonej księgowości w podmiotach gospodarczych,
 • Prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych,
 • Dokonywanie oceny działalności przedsiębiorstwa i podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych,
 • Uruchamiania i prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych na własną działalność gospodarczą,
 • Wykorzystania tradycyjnych, jak i wynikających ze zmieniającego się otoczenia nowoczesnych technik zarządzania finansami,
 • Komunikacji z otoczeniem przedsiębiorstwa (bank, US, ZUS, jednostki samorządu terytorialnego).

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci specjalności mają szeroki wachlarz możliwości podejmowania pracy. Bez względu na profil działalności pracodawcy mogą być zatrudnieni w pionie ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstwa. Tutaj swoje miejsce pracy można odnaleźć w zespole księgowości, controllingu, budżetowaniu, kontroli kosztów czy rewizji finansowej, analiz ekonomicznych, planowania finansowego. Ponadto zdobyta wiedza może być bardzo pomocna przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Uzyskane umiejętności pozwalają na obsługę finansowo-księgową własnego biznesu jak i świadczenia usług finansowo-księgowych w ramach prowadzonego biura rachunkowego.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021