Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia – 4 semestry - dyplom magistra
 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

 • Zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu:
 • gospodarki globalnej i znaczenia innowacji dla jej rozwoju,
 • obszarów innowacji we współczesnej gospodarce globalnej ze szczególnym uwzględnieniem transportu i logistyki,
 • handlu międzynarodowego i rozliczeń handlowych,
 • spedycji międzynarodowej z uwzględnieniem jej aspektów ekonomicznych, techniczno-technologicznych oraz prawno-organizacyjnych,
 • funkcjonowania  rynków transportowo-logistycznych w gospodarce globalnej,
 • globalnych łańcuchów i sieci dostaw,
 • technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach sektora TSL.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Zdobędziesz umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: 

 • analizowania i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce globalnej,
 • prowadzenia negocjacji i ustalania warunków kontraktu,
 • sprawnej organizacji i realizacji procesów transportowych, spedycyjnych i logistycznych,
 • posługiwania się specjalistycznymi metodami i technikami wspomagającymi procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi stosowanymi w sektorze TSL,
 • kreatywnego myślenia i działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy,
 • posługiwania się w sposób komunikatywny specjalistycznym językiem angielskim.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

W wyniku połączenia poszerzonej multidyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, staniesz się poszukiwanym specjalistą z zakresu transportu, spedycji i logistyki.  Będziesz dobrze przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach o profilu operacyjnym i menedżerskim w przedsiębiorstwach krajowych  i korporacjach międzynarodowych sektora TSL,
 • w administracji publicznej na stanowiskach związanych z kształtowaniem systemów transportowych i logistycznych,
 • w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci także podejmować własną działalność gospodarczą w sektorze TSL lub w innych.  

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021