Menedżer Produktu

Kierunek: 

Nauki o Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Menedżer Produktu

Kierunek: Nauki o Jakości

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia – 7 semestrów - dyplom inżyniera

 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

 • Podstawy ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Podstawy wiedzy o materiałach i procesach technologicznych,
 • Projektowanie procesów i produktów,
 • Znormalizowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz systemy certyfikacji jakości wyrobów,
 • Towaroznawstwo produktów spożywczych i przemysłowych,
 • Kształtowanie jakości towarów i usług,
 • Zachowania konsumentów na rynku,
 • Prowadzenia działań marketingowych w sferze obrotu towarowego i handlu.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE ?

 • Ocena i kształtowanie jakości produktów,
 • Aktywne zarządzanie produktem na każdym etapie jego życia,
 • Analiza, prognozowanie oraz ocena procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście zarządzania produktem,
 • Wykorzystywania wiedzy z zakresu zachowań konsumentów oraz nowoczesnych metod i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa, zarządzania i marketingu do tworzenia, komercjalizacji, pozycjonowania produktu na rynku oraz budowania strategii marketingowych dla portfela produktów przedsiębiorstwa,
 • Zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie kreowania nowych rozwiązań i zarządzania innowacjami produktowymi odpowiadającymi potrzebom rynku. Absolwent specjalności Menedżer Produktu jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji w warunkach rynkowych. Absolwent tej specjalności potrafi kreować markę produktu oraz zna się na komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług.

Studenci specjalności Manager Produktu Innowacyjnego mają możliwość uzyskania zaświadczenia wydawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. o ukończeniu szkolenia dotyczącego wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, które upoważnia do przystąpienia do egzaminu na auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności PCBC. Podobnie jak inni studenci I stopnia kierunku Towaroznawstwo mają też możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta jakości.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
drupalninja 06.09.2022