Biznes Elektroniczny

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Biznes Elektroniczny

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia – 4 semestry - dyplom magistra

 

Studia na specjalności Biznes Elektroniczny to wyjątkowe studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zarządzania, ekonomii, marketingu oraz informatyki, które pozwolą absolwentowi projektować, wdrażać i efektywnie prowadzić przedsięwzięcia w ramach wybranych modeli biznesu elektronicznego. Studia skierowane są do osób kreatywnych oraz otwartych na nowe rozwiązania w zarządzaniu organizacjami, oferując im zdobycie wykształcenia, stanowiącego interesujące rozszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach pierwszego stopnia. Dodatkowym atutem studiów jest to, iż wpisują się w bardzo duże zapotrzebowanie (obecne oraz prognozowane przyszłe) rynku pracy na absolwentów wyposażonych w kompetencje nabywane w trakcie tych studiów.

 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Istoty oraz fundamentalnych cech gospodarki elektronicznej,
 • Mechanizmów funkcjonowania rynków biznesu elektronicznego,
 • Uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i prawnych funkcjonowania organizacji w gospodarce elektronicznej,
 • Modelowania procesów biznesowych,
 • Strategicznego wykorzystania zasobów informacyjnych w działalności przedsiębiorstw,
 • Metod analizy, projektowania i oceny pozycji strategicznej firmy na rynkach biznesu elektronicznego,
 • Analizy otoczenia organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • Zarządzania ryzykiem i zmianą, będącymi integralnymi składowymi funkcjonowania firm w gospodarce elektronicznej,
 • Możliwości i narzędzi pozyskiwania środków finansowych metodą crowdfundingu,
 • Marketingu elektronicznego oraz kreowania wizerunku firmy w Internecie,
 • Efektywnych metod komunikacji z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • Uwarunkowań ekonomicznych i technologicznych dla inicjatyw w zakresie tworzenia startup-ów.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje społeczne  z zakresu:

 • Zastosowania technologii informacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Budowania strategii biznesowych pozwalających rozpocząć lub prowadzić działalność przedsiębiorstwa w Internecie,
 • Projektowania, wdrażania i wykorzystania platform handlu elektronicznego,
 • Wykorzystania dedykowanych narzędzi wspomagających zarządzanie relacjami z klientem,
 • Efektywnego wykorzystania narzędzi marketingu elektronicznego w działalności organizacji,
 • Wykorzystania mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku firmy oraz działaniach marketingowych,
 • Oceny ryzyk oraz szans powodzenia innowacyjnych modeli biznesu elektronicznego,
 • Wykorzystania narzędzi analityki biznesowej wspomagających podejmowanie skutecznych decyzji,
 • Zarządzania serwisami internetowymi,
 • Doradztwa w zakresie zastosowań gospodarczych technologii informacyjnych,
 • Pracy samodzielnie oraz w zespole projektowym, w tym organizowania i zarządzania takimi zespołami oraz brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • Samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwent, będąc wyposażonym w interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych, jest przygotowany do pracy w firmach, które szeroko i umiejętnie wykorzystują narzędzia informatyczne w swojej działalności, dążąc do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwent może podjąć pracę w charakterze analityka potrzeb firm i organizacji w zakresie IT, konsultanta w zakresie doboru odpowiednich dla danej firmy narzędzi IT, jak również eksperta w obszarze wdrożeń narzędzi IT w organizacjach. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalają również absolwentowi prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021