Usługi Żywieniowe i Dietetyka

Kierunek: 

Nauki o Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Usługi Żywieniowe i Dietetyka

Kierunek: Nauki o Jakości

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia – 7 semestrów - dyplom inżyniera

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

 • Towaroznawstwo i technologia żywności,
 • Podstawy ekonomii i prawa żywnościowego,
 • Metody analityczne oceny jakości i autentyczności towarów,
 • Znormalizowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz systemy certyfikacji jakości wyrobów
 • Metody i techniki doskonalenia jakości produktów i usług,
 • Organizowanie i nadzorowanie etapów produkcji potraw z uwzględnieniem dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,
 • Podstawy żywienia człowieka z elementami dietetyki
 • Żywienie na różnych etapach rozwoju osobniczego człowieka
 • Planowanie i ocena sposobu żywienia oraz stanu odżywienia
 • Planowanie i organizacja żywienia indywidualnego i zbiorowego,
 • Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług żywieniowych i dietetyki.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE ?

 • Kształtowanie i ocena jakości produktów spożywczych,
 • Dobór i stosowanie metod analitycznych oceny jakości produktów i usług,
 • Planowanie i wdrażanie działań związanych z atestacją i certyfikacją jakości wyrobów,
 • Kształtowanie relacji z klientem / pacjentem,
 • Planowanie i przygotowanie potraw i jadłospisów w żywieniu indywidualnym, zbiorowym dla różnych grup ludności,
 • Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw,
 • Udzielanie porad dietetycznych,
 • Prowadzenie edukacji żywieniowej,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług żywieniowych i dietetycznych.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • Placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności,
 • Inspektoratach nadzoru sanitarno–higienicznego,
 • Organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny),
 • Zakładach żywienia otwartego i zamkniętego,
 • Instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i poradnictwem dietetycznym,
 • Instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia,
 • Placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną.

Studenci specjalności Usługi Żywienie i Dietetyka, podobnie jak inni studenci I stopnia kierunku Towaroznawstwo, mają też możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta jakości.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021