Systemy Transportowe i Logistyczne

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Systemy Transportowe i Logistyczne

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia –  6 semestrów- dyplom licencjata 
 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu:

 • Nauk ekonomicznych oraz rozwoju gospodarki innowacyjnej,
 • Realizacji transakcji w handlu i zasad negocjacji handlowych,
 • Organizacyjnych, techniczno-technologicznych oraz prawnych aspektów działalności transportowej i spedycyjnej,
 • Funkcjonowania i kształtowania innowacyjnych systemów transportowych i logistycznych,
 • Działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL) w gospodarce innowacyjnej,
 • Nowoczesnych systemów informacyjnych w transporcie i logistyce,
 • Dziedzin pokrewnych powiązanych ze studiowaną specjalnością np. logistyki miejskiej, ekologistyki, infrastruktury logistycznej.

 

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Zdobędziesz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • Rozwiązywania problemów ze sfery transportu, spedycji i logistyki (TSL) z wykorzystaniem poznanych metod i technik,
 • Projektowania systemów i procesów transportowo-logistycznych, ich analizy i oceny,
 • Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w sektorze TSL,
 • Posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi stosowanymi w sektorze TSL,
 • Posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku angielskim,
 • Kreatywnego myślenia i działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy.

 

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi będziesz dobrze przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach o profilu operacyjnym w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • w administracji publicznej na stanowiskach związanych z kształtowaniem systemów transportowych i logistycznych,
 • w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych.
 • Możesz również podejmować własną działalność gospodarczą w sektorze TSL lub w innych.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021