Turystyka i Hotelarstwo

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Turystyka i Hotelarstwo

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia – 6 semestrów - dyplom licencjata

 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

 • Wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju rynków turystycznych w ujęciu regionalnym, krajowym i  międzynarodowym;
 • Wiedzę w zakresie współczesnych uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego rynku turystycznego i hotelarskiego oraz ich wpływu na zmiany w produkcji i konsumpcji usług turystyczno-hotelarskich;
 • Wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych w turystyce i hotelarstwie;
 • Wiedzę dotyczącą działalności podmiotów społecznych i publicznych w zakresie rozwoju turystyki i hotelarstwa;
 • Wiedzę w zakresie budowania przewag konkurencyjnych w turystyce i hotelarstwie w oparciu o jakość świadczonych usług oraz ich innowacyjność;
 • Wiedzę z zakresu projektowania i organizacji innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych w turystyce i hotelarstwie;
 • Wiedzę z zakresu planowania i obsługi krajowego oraz międzynarodowego ruchu turystycznego;
 • Wiedzę z zakresu rozwoju i promocji produktów turystycznych skierowanych do właściwych segmentów rynku turystycznego.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

 • Analizowania i oceny współczesnych zjawisk społeczno- ekonomicznych mających istotny wpływ na nowe trendy w produkcji i konsumpcji usług turystycznych;
 • Planowania i organizacji pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich;
 • Pozyskiwania informacji dotyczących rynków turystycznych oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy na rzecz kształtowania atrakcyjnych produktów turystycznych;
 • Stosowania innowacyjnych narzędzi marketingowych;
 • Tworzenia nowych projektów inwestycyjnych w turystyce i hotelarstwie; 
 • Twórczego i przedsiębiorczego reagowania na dynamiczne przemiany rynkowe w turystyce i hotelarstwie;
 • Efektywnej organizacji imprez turystycznych i obsługi ruchu turystycznego.
 • Kształtowania relacji z klientem i kreowania unikatowych doświadczeń konsumpcji;
 • Kształtowania i doskonalenia jakości usług w turystyce i hotelarstwie; 
 • Pracy w zespole i współpracy z podmiotami rynku turystycznego;
 • Prowadzenia negocjacji w biznesie turystycznym;
 • Stosowania nowoczesnych metod i technik komunikacyjnych w turystyce.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

 • Menedżer obiektu/(lub) kierownik departamentu: obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe etc.) i inne obiekty świadczące usługi  noclegowe (np. hostele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, i in.)
 • Pracownik personelu pokładowego statków morskich i powietrznych (steward);
 • Menedżer ośrodków wypoczynkowych;
 • Menedżer biura podróży/ (lub) specjalista ds. turystyki: Touroperatorzy, agenci turystyczni, pośrednicy turystyczni;
 • Pilot wycieczek/rezydent, przewodnik turystyczny;
 • Animator czasu wolnego;
 • Specjalista ds. turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego i w organach administracji rządowej;
 • Specjalista ds. marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych;
 • Specjalista ds. obsługi klienta w przedsiębiorstwach turystycznych;
 • Specjalista ds. obsługi biznesu i konferencji w obiektach turystycznych;
 • Prowadzenie własnej działalności w zakresie świadczenia usług turystyczno-hotelarskich (np. własny hotel lub biuro podróży);
 • Menedżer gospodarstwa agroturystycznego;
 • Organizator i koordynator imprez turystycznych (event manager).

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021