Informatyka Gospodarcza

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Informatyka Gospodarcza

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia – 6 semestrów - dyplom licencjata

 

Studia na specjalności Informatyka Gospodarcza wpisują się w oczekiwania pracodawców na specjalistów w zakresie wytwarzania i efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w działalności gospodarczej. W interesujący sposób łączą możliwość pozyskania wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z informatyki poszerzonych o wybrane zagadnienia z zarządzania i ekonomii. Studia skierowane są do osób otwartych na nowoczesne technologie, które chciałyby swoją przyszłość związać z szeroko rozumianym sektorem IT, zarówno w zakresie wytwarzania narzędzi informatycznych dla biznesu, jak również ich wdrażania, czy też wykorzystania w działalności gospodarczej.

 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Metod i narzędzi analizy ekonomicznej,
 • Projektowania procesów gospodarczych,
 • Modeli biznesowych,
 • Nowoczesnych technologii informacyjnych oraz telekomunikacyjnych  i możliwości ich innowacyjnego wykorzystania w biznesie,
 • Narzędzi i metod projektowania baz danych,
 • Systemów informacyjnych wspierających zarządzanie organizacją w różnych obszarach funkcjonalnych,
 • Bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 • Podstaw analizy i projektowania systemów informacyjnych,
 • Możliwości wykorzystania technologii multimedialnych w działalności gospodarczej,
 • Istoty i znaczenia serwisów internetowych,
 • Modeli i strategii biznesu elektronicznego,
 • Narzędzi marketingu elektronicznego,
 • Elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Aplikacji mobilnych i technologii wykorzystywanych do ich tworzenia,
 • Analizy danych biznesowych.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • Obsługi aplikacji biurowych,
 • Programowania w wybranych językach,
 • Projektowania i wdrażania serwisów internetowych,
 • Projektowania i obsługi systemów baz danych,
 • Projektowania strategii informatyzacji firmy,
 • Projektowania, wdrażania i wykorzystania aplikacji mobilnych,
 • Wykorzystania narzędzi marketingu elektronicznego w działalności firmy,
 • Doboru systemu informacyjnego wspomagającego działalność firmy w określonym obszarze funkcjonalnym,
 • Analizy danych biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • Pracy w zespole projektowym, w tym brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • Komunikowania się z otoczeniem w organizacji i poza nią oraz przekazywania swojej wiedzy osobom niebędącym specjalistami w zakresie technologii informacyjnych,
 • Samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Łącząc wiedzę i umiejętności z informatyki z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania i ekonomii, studia na tej specjalności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zespołach odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i eksploatację systemów informatycznych w firmach. Mogą to być m.in.: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym oraz usługowym, jednostki administracji państwowej i samorządowej, czy też instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Zdobyte umiejętności w obszarze IT, pozwolą absolwentowi także podjęć pracę firmach informatycznych wytwarzających i dostarczających rozwiązania IT dla wyżej wskazanych podmiotów. Dzięki praktycznym umiejętnościom z informatyki, zarządzania oraz ekonomii, absolwent jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021