Seminaria naukowe

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Seminarium naukowe w semestrze letnim 2020/2021

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko
22.04.2021 r. 11.00 Ms Teams " Branding destynacji transgranicznych" dr Tomasz Studzieniecki
07.05.2021 r. 11.00 Ms Teams " Metodyka pisania prac naukowych w postępowaniach awansowych - przykłady dobrych praktyk" dr hab. Joanna Kizielewicz, prof UMG
21.05.2021 r. 12.00 Ms Teams " Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz modelowanie transportu cząstek wirusów w powietrzu" dr hab. Piotr Czechowski, prof UMG
04.06.2021 r. 11.00 Ms Teams " Globalny rynek pracy " dr Katarzyna Skrzeszewska
25.06.2021 r.  12.00 Ms Teams " Zakres i opinia przedsiębiorców na temat pomocy publicznej w sytuacji Covid 19 " dr Marzena Wanagos

 

Seminarium naukowe w semestrze zimowym 2020/2021

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko
30.10.2020 r. 12.00 Ms Teams "Trendy w badaniu jakości usług handlowych on-line" dr Monika Szyda
27.11.2020 r. 12.00 Ms Teams "Determinanty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach w erze Społeczeństwa 5.0." dr Michał Igielski
11.12.2020 r. 12.00 Ms Teams "Społecznie odpowiedzialna uczelnia w opinii studentów" dr Edyta Spodarczyk
22.01.2021 r. 12.30 Ms Teams "Relacje praca - życie: uwarunkowania i konsekwencje dla procesu pracy w hotelarstwie. Propozycja modelu badawczego" dr inż. Aleksandra Grobelna

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020 

Seminarium naukowe  w semestrze letnim 2019/2020

Data seminarium

Godzina

Sala

Temat seminarium naukowego

Imię i Nazwisko

03.04.2020 r.

12.00

Sala B 435 WPiT

"Wykorzystanie przez muzea procesów i narzędzi marketingowych w kształtowaniu i promowaniu swojej oferty produktowej".

dr Ewa Wyszkowska-Wróbel

08.05.2020 r.

12.00

Sala B 435 WPiT

" Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich- studium przypadku"

dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

22.05.2020 r.

11.00

Sala B 435 WPiT

" Trendy w badaniu jakości usług handlowych on-line"

dr Monika Szyda

19.06.2020 r.

11.00

Sala B 435 WPiT

"Relacje praca - życie: uwarunkowania i konsekwencje dla procesu pracy w hotelarstwie. Propozycja modelu badawczego"

dr inż. Aleksandra  Grobelna

 

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2019/2020

Data seminarium

Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i nazwisko
11.10.2019 r.

11.00

Sala B 435  WPiT „Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich - fikcja czy rzeczywistość" dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka
25.10.2019 r. 11.00 Sala B 435 WPiT „Praca oparta na wiedzy wśród osób niepełnosprawnych” dr Bartosz Surawski
08.11.2019 r. 12.00 Sala B 435 WPiT ,,Odpowiedzialna konsumpcja'' dr Edyta Spodarczyk
22.11.2019 r. 11.00 Sala B 435 WPiT „Modelowanie stochastyczne oddziaływań zanieczyszczeń powietrza” dr hab. Piotr Czechowski, prof. UMG
10.01.2020 r. 12.00 Sala B 435 WPiT „Megatrendy kształtujące jakość życia współczesnych miast i regionów” dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
17.01.2020 r. 11.00 Sala B 435 WPiT „Model zarządzania euroregionem” dr Tomasz Studzieniecki
17.01.2020 r.  12.00 Sala B 435 WPiT „Zarządzanie produktem turystycznym w regionie” dr Marzena Wanagos

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Seminaria naukowe w semestrze letnim 2018/2019

Data seminarium

Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i nazwisko

08.03.2019 r.

     11.00         Sala Senatu „Istota kluczowych pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach”. dr Michał Igielski

08.03.2019 r.

12.00 Sala Senatu „Kulturowe uwarunkowania marketingu na rynku chińskim". dr Maciej Meyer

26.04.2019 r.

11.00 B435 „Behawioralna zmiana w finansach”. dr Agnieszka Hajduk

17.05.2019 r.

12.00 B435 „Godna a dobra praca” dr Hanna Mackiewicz

07.06.2019 r.

11.00 B435 „Starzenie się polskiego społeczeństwa” mgr Ida Sywula

07.06.2019 r.

12.00 B435 „Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego” dr inż. Anetta Waśniewska

14.06.2019 r.

12.00 B435 „Model zarządzania euroregionem”. dr Tomasz Studzieniecki

14.06.2019 r.

11.00 B435 „Zarządzanie produktem turystycznym w regionie”. dr Marzena Wanagos

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2018/2019

Data seminarium

Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i nazwisko

09.10.2018 r.

   11.00    Sala Senatu „ Wybrane aspekty analizy finansowej ”  dr Andrzej Pogorzelski

14.12.2018 r.

11.00 Sala Senatu      „ Kierunki zmian w polskiej żegludze morskiej po roku 1989" dr Katarzyna Skrzeszewska

11.01.2019 r.

11.00 B435 „ Zanieczyszczenia powietrza - modelowanie ” dr hab. Piotr Oskar Czechowski

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018 

Seminaria naukowe w semestrze letnim 2017/2018

Data seminarium  

Godzina Sala Temat seminarium naukowego

       Imię i nazwisko    

09.03.2018 r.

11.00  B435            "Partycypacja bezpośrednia pracowników" dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka
20.04.2018 r.  11.00  B435 „Analiza wpływu wdrożenia dyrektywy siarkowej na zanieczyszczenie powietrza" dr Tomasz Owczarek

25.05.2018 r.

11.00 B435 „Rachunkowość w działalności rolniczej” dr Violetta Skrodzka

15.06.2018 r.

11.00 B435 „Behawioralna zmiana w nauce o finansach” dr Agnieszka Hajduk

 

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2017/2018

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko

27.10.2017 r.

11.00   " Rola studenckich kół naukowych w uczelni akademickiej" mgr Przemysław Wysiński
14.05.2021 r. 11.00   " Teoria gier w zarządzaniu" dr Zygmunt Mietlewski
28.05.2021 r. 11.00   " Rola pracowników wiedzy w funkcjonowaniu  przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego" dr Michał Igielski
18.06.2021 r.  11.00   " Ekonomia społeczna a kapitał ludzki" dr Anetta Waśniewska

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017 

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2016/2017

Data seminarium  Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko

 29.09.2016 r.

11.00    "Jakie kadry dla przemysłów i usług w gospodarce morskie "  
      27.10.2016 r.      11.00   " Innowacje organizacyjne w przemysłach morskich "  
24.11.2016 r. 11.00   " Innowacyjne produkty w gospodarce morskiej "  
15.12.2016 r.  11.00   " Transfer wiedzy w gospodarce morskiej "  
12.01.2017 r. 11.00   " Pracownicy wiedzy w gospodarce morskiej "  

 

Seminaria naukowe w semestrze letnim 2016/2017

Data seminarium  Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko

 16.03.2017 r.

11.00    "Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej " mgr Monika Szyda

13.04.2017 r.

11.00   "Wpływ zidentyfikowanych kluczowych pracowników (pracowników wiedzy) na budowę przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach z RMB (Region Morza Bałtyckiego) " dr Michał Igielski
 18.05.2017 r. 11.00   " Ocena wymiaru środowiskowego zrównoważonego rozwoju regionów" dr Hanna Kruk
08.06.2017 r. 11.00   " Innowacyjne technologie w gospodarce morskiej " dr Michał Igielski/ Bałtycki Port Nowych Technologii-praktycy

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

J.Cichowska
03.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 23.03.2021