Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 29.09.2022 roku

Rekrutujemy na:

Studia stacjonarne:

Kierunek Nauki o Jakości, I stopień

- Menedżer Produktu,

- Usługi Żywieniowe i Dietetyka

- Zarządzanie Jakością Towarów

 

Kierunek Zarządzanie, II stopień (studia magisterskie)

- Biznes Elektroniczny

- Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

- Zarządzanie Finansami

Studia niestacjonarne:

Kierunek Nauki o Jakości, I stopień

- Usługi Żywieniowe i Dietetyka

Kierunek Zarządzanie, I stopień

- Ekonomia Menedżerska

- Systemy Transportowe i Logistyczne

 

Kierunek Zarządzanie, II stopień (studia magisterskie)

- Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

- Zarządzanie Finansami

- Zarządzanie Organizacjami

Wytworzył informację:

08.08.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.08.2022
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 24.08.2022