Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Usługi Żywieniowe i Dietetyka”

Studia podyplomowe „Usługi żywieniowe i dietetyka” skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego z uwzględnieniem najnowszych trendów i standardów w tym zakresie. Posiądą umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie usług w obszarze poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Proces kształcenia uwzględnia również wiedzę o zasadach i możliwościach prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pobudza do inicjatywy i kreatywności wobec własnej kariery zawodowej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w sektorze usług żywieniowych i dietetycznych, a zwłaszcza w ośrodkach prowadzących działalność w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, promocji zdrowia, placówkach sportowych i odnowy biologicznej oraz prowadzących działalność edukacyjną.

 

R E K R U T A C J A
w roku akademickim 2021/2022 
na Studia Podyplomowe
„Usługi Żywieniowe i Dietetyka”

 

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godziny zajęć dydaktycznych.  Opłata za semestr wynosi 2000 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

 • WARIANT I:    jednorazowo za 2 semestry z góry 4000 zł,
 • WARIANT II:    2  równe semestralne raty po 2000 zł,
 • WARIANT III:   miesięczny system ratalny po 500 zł (8 rat),

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 200 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany w połowie października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia – formularz zgłoszeniowy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 200 zł  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Usługi Żywieniowe i Dietetyka” - I edycja

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości do Pani Karoliny Hinc (58 55-86-587) lub do innego pracownika Dziekanatu (budynek główny, I piętro, pokój B123) do dnia 30.09.2021r.

 

Terminy przyjmowania dokumentów:

 • Poniedziałek            09:00 -13:00
 • Wtorek                     09:00 -13:00
 • Środa                        09:00 -13:00
 • Czwartek                  nieczynne
 • Piątek                        09:00-13:00

 

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 20-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
06.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 09.06.2022