Projekt "Łap wiatr w żagle!"

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Realizuje projekt w ramach

Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

„Łap wiatr w żagle!”

 

 

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych (w wieku 13-16) w postaci warsztatów poruszających tematykę związaną z rynkiem, przedsiębiorczością, komunikacją interpersonalną, budowaniem zespołów.

Celem Projektu jest także nabywanie kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wyżej określonym przedziale wiekowym.


Ideą projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów. Dotyczy to m.in. :

  • pracy zespołowej  - młodzież zostanie zapoznana z koncepcjami organizacji pracy zespołowej, jej istotą, mechanizmem tworzenia efektywnych zespołów i ich znaczeniem,
  • kreatywności - uczniowie nauczą się tworzyć nowe idee, koncepcje, powiązania z istniejącymi już ideami i koncepcjami związanymi z ekonomią i przedsiębiorczością; dzięki nauce kreatywnego myślenia uzyskają zdolność tworzenia oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań problemów,
  • przedsiębiorczości - uczniowie dowiedzą się czym jest przedsiębiorczość i dlaczego odgrywa ona kluczową rolę na świecie,
  • krytycznego myślenia  - uczniowie poznając i wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia nauczą się rozumieć pojęcia racjonalności, niepewności i ryzyka związanego z funkcojowaniem podmiotów rynkowych,
  • rozwiązywania problemów - nauczą się doskonalić umiejętności interpersonalne i społeczne

Realizacja projektu przyczyni się u beneficjentów do rozbudzenia ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, propagowania kultury innowacyjności.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Łap wiatr w żagle” na semestr drugi. Do wzięcia udziału zapraszamy dzieci w wieku 13-16 lat oraz rodziców. Zajęcia będą odbywać się w maju i czerwcu. Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest poniżej (pliki do pobrania).

Aby wziąć udział w projekcie, należy do dnia 2 maja 2019 roku złożyć komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu (pokój nr B-432) lub w Biurze Katedry Zarządzania i Ekonomii (Pokój B-408). Prosimy o drukowanie formularzy w kolorze.

_______
Biuro Projektu znajduje się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w pokoju nr B-432.

Kontakt:
Koordynator projektu dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
Adres e-mail: a.przybylowskiatwpit.umg.edu.pl

Specjalista ds. rekrutacji mgr Ida Sywula
mgr Ida Sywula
Adres e-mail: i.sywulaatwpit.umg.edu.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koszty ogółem 55 500 /PLN/     Dofinansowanie 53 835 /PLN/

 

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

I.Straczewska
25.04.2019
Wprowadzenie:
Anonim 30.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019