Przedmioty

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 

 

Kierunek: INNOWACYJNA GOSPODARKA, stopień I

 

Ekonomika i polityka transportowa

 • wykład: prof. A. Grzelakowski
 • specjalność: ISTiL

Handel i logistyka

 • wykład: dr hab. M. Matczak, dr I. Urbanyi-Popiołek
 • ćwiczenia: mgr K. Gwarda, mgr J. Charłampowicz
 • specjalność: ISTiL, IG, IP

Spedycja

 • wykład: dr I. Urbanyi-Popiołek
 • ćwiczenia: dr I. Urbanyi-Popiołek
 • laboratoria: dr M. Klopott
 • specjalność: ISTiL

Innowacyjne systemy logistyczne I

 • wykład: dr S. Skiba
 • laboratoria: dr S. Skiba
 • specjalność: ISTiL

Innowacyjne systemy transportowe I 

 • wykład: dr hab. M. Matczak
 • ćwiczenia: mgr inż. M. Kuzia
 • specjalność: ISTiL

Prawo transportowe

 • wykład: dr J. Miklińska
 • specjalność: ISTiL

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw sektora TSL 

 • wykład:  dr R. Marek
 • ćwiczenia: mgr J. Charłampowicz
 • specjalność: ISTiL

Ekonomika przedsiębiorstw sektora TSL

 • wykład:  dr R. Marek
 • specjalność: ISTiL

Infrastruktura logistyczna

 • wykład: dr J. Miklińska
 • ćwiczenia: dr J. Miklińska, mgr inż. M. Kuzia
 • specjalność: ISTiL

Innowacyjne systemy logistyczne II

 • wykład: dr S. Skiba
 • laboratoria: dr S. Skiba
 • specjalność: ISTiL

Innowacyjne systemy transportowe II

 • wykład: dr J. Miklińska
 • ćwiczenia: mgr J. Charłampowicz
 • specjalność: ISTiL

Logistyka miejska i regionalna

 • wykład: dr hab. A. Przybyłowski
 • ćwiczenia: mgr inż. Michał Kuzia
 • specjalność: ISTiL

Transakcje w transporcie międzynarodowym 

 • wykład: dr I. Urbanyi-Popiołek
 • ćwiczenia: dr M. Klopott
 • specjalność: ISTiL

Ubezpieczenia w logistyce

 • wykład: dr M. Klopott
 • ćwiczenia: dr M. Klopott
 • specjalność: STiL

Ekologistyka

 • wykład: dr M. Klopott
 • ćwiczenia: mgr K. Gwarda
 • specjalność: STiL

Systemy transportowe 

 • wykład: dr hab. M. Matczak, dr J. Miklińska
 • ćwiczenia: mgr inż. M.Kuzia, mgr J. Charłampowicz
 • specjalność: STiL

Podstawy handlu

 • wykład: dr I. Urbanyi-Popiołek
 • ćwiczenia: dr M. Klopott
 • specjalność: STiL

Logistyka produkcji 

 • wykład: dr S. Skiba
 • ćwiczenia: dr S. Skiba
 • specjalność: STiL

 

 

Kierunek: INNOWACYJNA GOSPODARKA, stopień II

 

Transport w gospodarce globalnej 

 • wykład: prof. A. Grzelakowski
 • ćwiczenia: mgr. J. Charłampowicz
 • specjalność: TiLwGG

Ekonomia międzynarodowa

 • wykład: dr hab. M. Matczak
 • ćwiczenia: dr hab. M. Matczak
 • specjalność: BE, RiF

Przedsiębiorstwa sektora TSL w gospodarce globalnej 

 • wykład: dr R. Marek
 • ćwiczenia: dr S. Skiba, mgr J. Charłampowicz
 • laboratoria: dr R. Marek, mgr inż. M. Kuzia
 • specjalność: TiLwGG

Rozliczenia w handle i transporcie międzynarodowym 

 • wykład: dr S. Skiba
 • ćwiczenia: dr S. Skiba
 • specjalność: TiLwGG

Rynki transportowe i logistyczne

 • wykład: dr hab. M. Matczak
 • prowadzący: dr J. Miklińska
 • specjalność: TiLwGG

Spedycja międzynarodowa

 • wykład: dr I. Urbanyi-Popiołek
 • ćwiczenia: dr I. Urbanyi-Popiołek
 • laboratoria: dr M. Klopott
 • specjalność: TiLwGG

 Logistyka morska

 • wykład: dr hab. M. Matczak
 • ćwiczenia: dr hab. M. Matczak
 • specjalność: TilwGG

Globalne łańcuchy i sieci dostaw 

 • wykład: dr J. Miklińska
 • ćwiczenia: dr J. Miklińska
 • projekt: dr J. Miklińska 
 • specjalność: TiLwGG

Technologie informacyjne w przedsiębiorstwach sektora TSL 

 • wykład: dr hab. D. Barbucha
 • aboratoria: mgr inż. Michał Kuzia
 • specjalność: TilwGG

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
09.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: