Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością

Od kwietnia 2010 r. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa posiada uprawnienia w zakresie kształcenia „Pełnomocników systemu zarządzania jakością” według wymagań Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w ramach programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych.

W dniach 5-6.02.2011 po raz pierwszy odbył się na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa egzamin na certyfikat kompetencji „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”. Do egzaminu przystąpili studenci VII semestru specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na studiach stacjonarnych oraz absolwenci tej specjalności studiów niestacjonarnych.

Certyfikat „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością” uzyskały 34 osoby. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu było ukończenie 120 godzin zajęć z zakresu zarządzania jakością oraz wcześniejsze uzyskanie certyfikatu „Asystenta systemu zarządzania jakością”.
Uzyskany przez studentów certyfikat potwierdza, że posiadają oni kompetencje w zakresie zarządzania jakością dotyczące projektowania, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż, jak również wykorzystania metod i technik doskonalenia systemu.

Opinie uczestników:

Szanowny Panie Profesorze!

Z satysfakcją informuję, że wraz z koleżankami i kolegami, ubiegłorocznymi absolwentami specjalności Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, złożyłem w sobotę z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną PCBC, uzyskując certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za okazaną pomoc i życzliwość w organizacji kursu. Jesteśmy wdzięczni, że pomimo niewielkiej grupy Panie dr Agata Szkieł i dr Joanna Wierzowiecka zdecydowały się przygotować nas do tego egzaminu i włożyły w to przygotowanie wiele pracy i serca w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Serdecznie za to dziękujemy.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Tusiewicz wraz z Koleżankami i Kolegami z Kursu

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZJ

Wytworzył informację:

Agata Szkiel
22.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 08.09.2021