Katedra Zarządzania i Ekonomii

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

e-mail: kzieatwznj.umg.edu.pl

tel.: (58) 55 86 603

NIP 586 001 28 73

 

Kierownictwo Katedry

dr hab. Joanna Kizielewicz prof. UMG – Kierownik Katedry

Pokój:  B-408
Adres e-mail: j.kizielewiczatwznj.umg.edu.pl 
Telefon: 58 55 86 603 oraz 58 55 86 235

dr Katarzyna Skrzeszewska – Zastępca Kierownika Katedry
Pokój:  B-408a
Adres e-mail: k.skrzeszewskaatwznj.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 250 oraz 58 55 86 508

 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

I.Straczewska
05.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 27.04.2021