Kontakt z komisją

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WZNJ
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WZNJ
e-mail: rekrutacjaatwpit.umg.edu.pl
tel.:(58) 55 86 267 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)
Facebook: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 
 
 
 
 
 
 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ (pok. C-7)

data

dzień tygodnia

godziny pracy

12.01.2021

wtorek

1200- 1400

19.01.2021

wtorek

1200- 1400

26.01.2021

wtorek

1200- 1400

2.02.2021

wtorek

1200- 1400

4.02.2021

czwartek

1200- 1400

9.02.2021

wtorek

1200- 1400

11.02.2021

czwartek

1200- 1400

16.02.2021

wtorek

1200- 1400

18.02.2021

czwartek

1200- 1400

23.02.2021

wtorek

1200- 1400

25.02.2021

czwartek

1200- 1400

26.02.2021

piątek

1200- 1400

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.01.2021