Konsultacje pracowników

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i nauczanie na odległość, konsultacje wszystkich pracowników KZiE odbywają się w aplikacji MS TEAMS.

 

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko

 

Dzień

 

Godzina

 

Nr pokoju

 

dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
Kierownik Katedry

Piątek

13.00-15.00

Ms Teams

dr Katarzyna Skrzeszewska
Z-ca Kierownika Katedry

Piątek od 1.04.2021 r.

09.00-11.00

Ms Teams

prof. dr hab. Barbara Marciszewska

Czwartek

Piątek

09.00-10.00

17.00-18.00

Ms Teams

dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG

Środa

14.00-15.00

19.00-20.00

Ms Teams

dr Grzegorz Bulczak

Środa

10.00-12.00

Ms Teams

dr inż. Aleksandra Grobelna

Wtorek

09.00-11.00

Ms Teams

dr Agnieszka Hajduk

Poniedziałek

15.00-17.00

Ms Teams

dr inż. Jacek Hałaczkiewicz

Wtorek

13.00-14.00

Ms Teams

dr Michał Igielski

Poniedziałek

11.00-13.00

Ms Teams

dr Hanna Mackiewicz

Wtorek

17.30-19.30

Ms Teams

dr Maciej Meyer

Poniedziałek

08.30-10.30

Ms Teams

dr Tomasz Owczarek

Poniedziałek

15.00-17.00

Ms Teams

dr Nadia Maczuga

Piątek

09.00-11.00

Ms Teams

dr Violetta Skrodzka

Piątek

14.30-16.30

Ms Teams

dr Edyta Spodarczyk

Piatek

09.00-11.00

Ms Teams

dr Tomasz Studzieniecki

Poniedziałek

13.00-15.00

Ms Teams

dr Małgorzata Stvol

----------------

---------------

---------- 

dr Bartosz Surawski

Wtorek

11.00-13.00

Ms Teams

dr Katarzyna Szelągowska -Rudzka

Czwartek

Piatek

15.00-16.00

09.00-10.00

Ms Teams

dr Monika Szyda

Poniedziałek

09.00-11.00

Ms Teams

dr Marzena Wanagos

Środa

14.00-16.00

Ms Teams

dr inż. Anetta Waśniewska

Poniedziałek- I połowa semestru

Poniedziałek- II połowa semestru

11.00-13.00

09.00-11.00

Ms Teams

dr Ewa Wyszkowska-Wróbel

Środa

Czwartek

10.30-11.30

13.00-14.00

Ms Teams

dr Agnieszka Czarnecka

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącej zajęcia.

 

Ms Teams

mgr Zbigniew Datta

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącemu zajęcia.

 

Ms Teams

mgr Małgorzata Głódkowska

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącej zajęcia.

 

Ms Teams

dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UEK

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącej zajęcia.

 

Ms Teams

dr Beata Pabian

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącej zajęcia.

 

Ms Teams

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącemu zajęcia.

 

Ms Teams

dr Krzysztof Sarnowski

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącemu zajęcia.

 

Ms Teams

mgr Michał Witkiewicz

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącemu zajęcia.

 

Ms Teams

dr Marzena Wysińska- Gajek

Konsultacje będą odbywały się bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącej zajęcia.

 

Ms Teams

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko

 

Dzień

 

Godzina

 

Nr pokoju

 

dr Grzegorz Bulczak

24.04.2021 r.

09.05.2021 r.

10.04.2021 r.

13.00-14.00

16.00-17.00

18.30-19.30

Ms Teams

dr Agnieszka Hajduk

Poniedziałek

15.00-17.00

Ms Teams

dr Michał Igielski

Poniedziałek

11.00-13.00

Ms Teams

dr Nadia Maczuga

21.03.2021 r.

27.06.2021 r.

18.00-19.00

13.00-15.00

Ms Teams

dr Maciej Meyer

Poniedziałek

08.30-10.30

Ms Teams

dr Tomasz Owczarek

Poniedziałek

15.00-17.00

Ms Teams

dr Violetta Skrodzka

Piątek

14.30-16.30

Ms Teams

dr Bartosz Surawski 

Wtorek

11.00-13.00

Ms Teams

dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Czwartek

Piątek

15.00-16.00

09.00-10.00

Ms Teams

dr Marzena Wanagos

Środa

14.00-16.00

Ms Teams

dr inż. Anetta Waśniewska

29.03.2021 r

19.04.2021 r.

10.05.2021 r.

07.06.2021 r.

17.00-18.00

Ms Teams

dr Beata Pabian

Konsultacje odbywać się będą bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącej zajęcia

 

Ms Teams

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje odbywać się będą bezpośrednio po zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzącemu zajęcia

 

Ms Teams

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

J.Cichowska
25.02.2019
Wprowadzenie:
J.Cichowska 25.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 23.03.2021