Stypendia

Stypendia na semestr zimowy 2020/2021

STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY

Rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe przepisy dotyczące pomocy materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. http://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-401 

 

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/Rektora  składają kompletny wniosek, który  

powinien zawierać następujące dokumenty:

Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 05.10.2020

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.03.2018