Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1. 23.10.2020 12.00 MS Teams mgr inż. Dominika Mesinger Identyfikacja postaw i zachowań polskich konsumentów wobec dziczyzny oraz optymalizacja warunków jej przechowywania w kontekście zmian w zarządzaniu łowiectwem i promocji zrównoważonej konsumpcji
2. 29.10.2020 14.00 MS Teams dr Robert Marek Cele strategiczne a atrakcyjność sektora na przykładzie morskich terminali kontenerowych
3. 30.10.2020 12.00 MS Teams dr Monika Szyda Trendy w badaniu jakości usług handlowych on-line
4. 18.11.2020 15.00 MS Teams mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling Otrzymywanie i modyfikacja chitozanu pochodzenia naturalnego
5. 20.11.2020 12.00 MS Teams mgr inż. Maciej Świtalski Produkty przekąskowe z dodatkiem białek niekonwencjonalnych na przykładzie ekstrudatów kukurydzianych w aspekcie jakościowym oraz środowiskowym
6. 27.11.2020 12.00 MS Teams dr Michał Igielski Determinanty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach w erze Społeczeństwa 5.0.
7. 03.12.2020 15.15 MS Teams mgr Jędrzej Charłampowicz Zarządzanie procesowe jako sposób wzrostu jakości usług i konkurencyjności morskich terminali kontenerowych
8. 11.12.2020 12.00 MS Teams dr Edyta Spodarczyk Społecznie odpowiedzialna uczelnia w opinii studentów
9. 11.12.2020 10.00 MS Teams mgr inż. Michał Świtalski Napoje izotoniczne na bazie wybranych surowców roślinnych jako innowacja produktowa na rynku napojów funkcjonalnych
10. 17.12.2020 15.15 MS Teams mgr inż. Michał Kuzia Wskaźniki zrównoważonej mobilności i ich zastosowanie w inteligentnym mieście
11. 30.12.2020 lis.30 MS Teams mgr Aleksandra Gębarowska Wpływ komunikacji naukowej na jakość wyników badań
12. 30.12.2020 11.00 MS Teams dr inż. Aleksander Skakovski Wyspowy algorytm różnicowy o populacjach wielorozmiarowych
13. 07.01.2021 10.00 MS Teams dr inż. Katarzyna Krasowska Podatność czy odporność polilaktydu na degradację w Morzu Bałtyckim?
14. 22.01.2021 12.00 MS Teams mgr inż. Magda Śniegocka-Dworak Determinanty rozwoju rynku produktów tradycyjnych i regionalnych oraz czynniki wpływające na jakość tych produktów
15. 22.01.2021 12.30 MS Teams dr inż. Aleksandra Grobelna Relacje praca - życie: uwarunkowania i konsekwencje dla procesu pracy w hotelarstwie. Propozycja modelu badawczego
16. 01.02.2021 11.00 MS Teams dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG Dynamiczne problemy optymalizacyjne
17. 03.02.2021 11.00 MS Teams mgr inż. Marta Mieczyńska Zastosowanie metod grupowania danych w analizie danych z systemu AIS
18. 26.02.2021 12.00 MS Teams dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG Metodyka pisania prac naukowych w postępowaniach awansowych - przykłady dobrych praktyk

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 15.01.2021