Erasmus + dla studentów WPiT

W ramach programu ERASMUS+ studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo mogą odbyć część swoich studiów w jednej z uczelni partnerskich.

Wyjazd studentów na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy. Po powrocie do uczelni macierzystej, okres studiów ze granicą uznawany jest jako równoważny ze studiami, jakie student odbyłby nie wyjeżdżając.

Wyjazd w Programie Erasmus+ daje uczestnikom możliwość zdobycia/poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, poznania innych kultur, zdobycia nowych, interesujących doświadczeń, udoskonalenia znajomości języków obcych, jak również w przyszłości polepszyć kompetencje w znalezieniu pracy na rynku europejskim. 

 

Uczelnie partnerskie

Uczelniami partnerskimi Uczelni/Wydziału są uczelnie w następujących krajach:

Kraj

Uczelnia

Witryna WWW

Kierunek studiów

Niemcy

Hochschule Bremerhaven

www.hs-bremerhaven.de

Business Studies, Transport/Logistics

Hochschule Stralsund

www.hochschule-stralsund.de

Business

Finlandia

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

www.xamk.fi

Business Studies

Irlandia

Cork Institute of Technology

www.cit.ie

Business Studies

Włochy

Universita Degli Studi di Perugia

www.unipg.it

Business and Administration

Hiszpania

Universidad de A Coruna

www.udc.es

Travel, Tourism and Leisure, Business and administration

Chorwacja

University of Dubrovnik

www.unidu.hr

Business Studies, Transport Services

University of Split

www.unist.hr

Business and Administration, Transport Services

Turcja

Yasar University

www.yasar.edu.tr

Business and Administration

Bulent Ecevit University

diyyo.beun.edu.tr

Maritime Business and management

Bandirma Onyedi Eylul University

www.bandirma.edu.tr

Business Studies and Management, Accountancy, Financial Management, Economics, International Trade and Logistics

Łotwa

Latvian Maritime Academy

www.latja.lv

 

Słowacja

Alexander Dubcek University of Trencin

www.tuni.sk

Business and Administration

The Catholic University in Ruzomberok

www.ku.sk

Sociology and Management

UWAGA! Decydując się na wybór określonej Uczelni, proszę zwrócić uwagę na zgodność proponowanych tam przedmiotów z programem studiów realizowanym na UMG.

 

Rekrutacja

W każdym roku akademickim, rekrutacja podstawowa na kolejny rok akademicki prowadzona jest w styczniu/lutym aktualnego roku akademickiego. Termin składania zgłoszeń upływa z końcem lutego. W zależności od liczby zgłoszeń, niekiedy organizowany jest drugi nabór (październik).

Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem UMG,
  • ukończyć I rok studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia),
  • mieć wysoką średnią (im wyższa tym lepsza),
  • biegle władać językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim, w zależności od wybranej uczelni,
  • być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium (dofinansowanie z Programu Erasmus+ to tylko dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania za granicą!).

Formularz zgłoszenia należy pobrać u Koordynatora Wydziałowego, u Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ lub ze strony internetowej, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i złożyć u odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego. Do podania należy dołączyć wszelkie niezbędne załączniki (np. certyfikat językowy).

 

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed wyjazdem

Osoby planujące wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązane są do zapoznania się z:

  • Zasadami programu Erasmus+ na UMG (link do pliku)
  • Zasadami oceny kryteriów kwalifikacji studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ na WPiT (link do pliku)

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie UMG w zakładce Kształcenie/Erasmus+.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+ na WPiT i/lub Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus+ na UMG:

Koordynator Programu Erasmus+ na WPiT

Koordynator Administracyjny Programu Erasmus+ na UMG

dr hab. Marzenna Popek, prof.  UMG
pok. C-106 lub B-121
tel. 58-5586-459
e-mail: m.popekatwpit.umg.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Datta
a.dattaatau.umg.edu.pl
pok. B-104
tel.: 58-5586-493


 

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 28.09.2020