Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości w sprawie organizacji zajęć laboratoryjnych na kierunku Towaroznawstwo od 11 stycznia 2021 r.

Od poniedziałku 11 stycznia 2021 r. zajęcia laboratoryjne na kierunku Towaroznawstwo, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, będą prowadzone stacjonarnie. Na czas przeprowadzania tych zajęć będzie obowiązywał pierwotny podział na  grupy laboratoryjne, a zajęcia będą się odbywały według pierwotnego planu z października 2020 (proszę śledzić plan na stronie WZNJ). 

Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 04.01.2021

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017