Aktualności

Zmiana nazwy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

W dniu 5 listopada 2020 roku Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.

Zgodnie z zarządzeniem nr 87 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintrita, zmiana nazwy Wydziału nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.11.2020

Transgraniczne obszary funkcjonalne podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2020

W Brukseli zakończył się XVIII Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020. Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej organizowane przez Europejski Komitet Regionów i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. 
Impreza jest unikalną platformą komunikacji i rozwoju sieci kontaktów. Integruje regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i naukowców.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.10.2020

Uczelnie w czasach pandemii - debata online

Debata online - "UCZELNIE W CZASACH PANDEMII"

wyzwania * oczekiwania * możliwości
 

  • Z jakimi wyzwaniami mierzą się uczelnie wyższe w pandemii koronawirusa?
  • Czy pandemia oznacza koniec dotychczasowego modelu studiowania?
  • Jakie są jej dobre strony?
  • Jak wygląda nauka w czasach zarazy oczami studentów?

To tylko część zagadnień, które będą poruszane podczas debaty on-line.

 

Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.10.2020

Strony