VI Sympozjum Kół Naukowych UMG

Koła naukowe Translog, ISTL oraz Koło Naukowe e-Biznesu mają zaszczyt zaprosić na VI Sympozjum Morskie Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które odbędzie się dnia 27.11.2020 roku w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi "Innowacyjna gospodarka - nowe trendy i technologie na rynku".

Celem Sympozjum jest:

  • prezentacja wyników badań własnych studentów,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych studentów,
  • poszerzanie wiedzy z zakresu problemów prezentowanych podczas Sympozjum,
  • dyskusja nad kierunkiem rozwoju współczesnego rynku.

Podczas spotkania studenci będą mieli możliwość przedstawienia swoich wyników badań za pomocą prezentacji. Prezentacja prac może odbywać się indywidualnie bądź w grupach. Podczas sympozjum zostanie wyłoniona najlepsza prezentacja.

Zgłoszenia udziału w sympozjum prosimy kierować na adres e-mail sympozjummorskieatgmail.com do dnia 22.11.2020.

Mamy nadzieję, że zaszczycicie nas swoją obecnością i będziemy mieli przyjemność wymienić się doświadczeniami podczas kolejnej edycji Sympozjum Morskiego.

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt mailowy na adres sympozjummorskieatgmail.com.

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

S.Skiba
16.11.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.11.2020