Działalność statutowa

Obszary działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej:

  • ekonomia (w tym procesy globalizacji i integracji, modele wzrostu, problemy rynku pracy);
  • polityka gospodarcza (w tym rola państwa, rozwój lokalny i regionalny, gospodarowanie przestrzenią, współpraca terytorialna, Europa Bałtycka);
  • konkurencyjność i innowacyjność;
  • trwały, zrównoważony i inteligentny rozwój, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka obiegu zamkniętego;
  • analiza i modelowanie zjawisk ekonomicznych;
  • rachunkowość, finanse przedsiębiorstw i publiczne oraz rynki finansowe;
  • metody zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwie;
  • marketing.

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

M.Schmidt
03.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
Anonim 01.03.2019