Badania Młodych Naukowców

W ramach środków finansowych na działalność statutową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dotację celową, z której finansowane są zadania badawcze lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki z ww. dotacji rozdzielane są w jednostkach naukowych w wewnętrznym trybie konkursowym. Badania realizowane są przez młodych pracowników nauki, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktorantów.

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości w ramach BMN realizowano:
  1. Nr 01/WPIT/BMN/2018 - dr N. Mańkowska - Identyfikacja i ocena wpływu społeczeństwa informacyjnego na wzrost produktywności oraz zdolności konkurencyjnej w krajach UE
  2. Nr 02/WPIT/BMN/2018 - mgr P. Wolski - Koncepcja i budowa CHATBOTA
  3. Nr 03/WPIT/BMN/2018 - mgr P. Szyman - Algorytmy heurystyczne w eksploracji zasobów sieci WWW
  4. Nr 04/WPIT/BMN/2018 - mgr K. Mironiuk - Interwencja żywieniowa jako wsparcie leczenia osób z chorobami przewlekłymi
  5. Nr 05/WPIT/BMN/2018 - mgr K. Gwarda - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych gmin miejskich w Polsce
  6. Nr 06/WPIT/BMN/2018 - mgr inż. M. Kuzia - Zrównoważona mobilność w świetle koncepcji inteligentnych miast
  7. Nr 07/WPIT/BMN/2018 - mgr J. Charłampowicz - Wpływ rynku frachtowego na efektywność funkcjonowania lądowo-morskich łańcuchów dostaw -   aspekty metodyczne

Pliki do pobrania:

  1. http://am.gdynia.pl/druki-do-pobrania
  2. wpit-bmn.doc
  3. zal-2-wniosek-bmn.doc

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
04.01.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 04.01.2021